ISO gecertificeerd

iso 9001

Afgelopen November is er een ISO 9001:2015 audit uitgevoerd bij Damman. Wij kunnen met trots mededelen dat wij, net zoals vele jaren hiervoor, ook in 2023 ISO gecertificeerd zijn. 

Nu hoor ik u denken – wat houdt ISO 9001 ook alweer in? ISO 9001 is een internationale erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Wij willen alleen het allerbeste voor onze klanten en daarom houden wij ons aan de kwaliteitseisen om zo onze bedrijfsprocessen beter te beheersen en continue te kunnen verbeteren. 

Er zijn bepaalde richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. In November is er een medewerker van TUV Nederland bij ons op kantoor langsgekomen om de audit uit te voeren. Het was een hele dag waarin alle bedrijfsprocessen van Damman zijn doorlopen. Denk hierbij aan dingen zoals de inkoop, de verkoop, etc. Dit wordt getest door te kijken of wij de processen ook daadwerkelijk uitvoeren zoals in ons procedurehandboek staat beschreven. Er is ook een rondje door onze fabriek gelopen en gekeken hoe het daaraantoe gaat, onze medewerkers zijn ook aan de tand gevoeld en gevraagd hoe volgens hen de processen verlopen. 

Alles was helemaal goed op orde en alle processen binnen Damman verlopen volgens de kwaliteitseisen van de ISO 9001. Ons kwaliteitsmanagement is tiptop in orde en jullie kunnen het allerbeste verwachten van ons.